WINDRUNNER för långlopp på väg och i terräng
 
FUNKTIONER i sammandrag...
 
Inregistrering av sträckor/ klasser och anmälningar sker snabbt och enkelt med hjälp av dialogrutor. Deltagarnamn, föreningar och sträckor/ klasser hämtas ur databaser vilket eliminerar felskrivningar.
 
Startlistan och resultatlistan sammanställs och utskriftsformateras automatiskt.
 
Funktioner för etikettutskrift och deltagarlista i alfabetisk respektive föreningsordning finns inbyggda.
 
Programmet bygger på manuell inmatning av startnummer och tider i mål.
 
Klassvisa resultatlistor kan skrivas ut när som helst under tävlingens gång. Direkt efter att sista löparen kommit i mål kan en slutlig resultatlista skrivas ut.
 
WindRunner är ett enkelt och effektivt system för administration av långlopp i terräng och på väg med upp till 1500 deltagare.
 
Kan användas vid alla typer av lopp, från tävlingar på distriktsnivå till mästerskapstävlingar.
 
Vi utför DATASERVICE med WindRunner vilket före tävlingen omfattar inregistrering av deltagare, utskrift av startlista, eventuella etiketter och andra listor. På tävlingsdagen hanteras inmatning av startnummer och tider, utskrift av klassresultat för anslagstavlor m.m. Direkt efter att sista klassens resultat är klart är slutlig, klassorterad, resultatlista klar.
 
Prisexempel: För en tävling med totalt 600 starter är kostnaden 2400 kr plus eventuell resekostnad.
 
Applikationen WindRunner med de ovan beskrivna funktionerna kan köpas för 2200 kr. Excel 2003 (eller senare version) krävs.

Löparspecialisten
Sömmerskevägen 5
694 36 HALLSBERG
Copyright © 2018 Löparspecialisten 070-205 04 28
info@windathletics.se

TÄVLINGAR I ÖREBRO VINTERN 2017-18
 


25 november 2017
Resultat m m
 
-spelen 24-25 mars 2018
Inbjudan m m

crystone.se webbhotell