1. Aktualisera databasen

Databasen innehåller en Namn- och föreningsbas och en Sträcka/klassbas.
 
I namn- och föreningsbasen kan databaser med namn och föreningar läggas upp. Databasen uppdateras automatiskt med de namn som man registrerar in inför en tävling. Man behöver emellertid klicka på knappen "Uppdatera" då en fullt ut dynamisk uppdatering skulle göra att deltagarregistreringen upplevs seg på datorer med några år på nacken.
 
Det går också att manuellt ersätta/komplettera/radera en befintlig namn- och föreningsbas. Börja då med att klicka på knappen "Lås upp" så att namn- och föreningskolumnerna blir tillgängliga att skriva i. Det kan vara en fördel att i en separat Excelfil iordningställa kompletteringar. Kopiera sedan in de nya namnen och föreningarna. Använd vanliga Excelfunktioner för att radera och kopiera.
 
Första kolumnen skall innehålla namn och födelseår med strukturen "Anders Andersson -81". Andra kolumnen skall innehålla föreningsnamnet.
 
Klicka på "Uppdatera". Då sker sortering och eventuella dubbletter rensas bort. Deltagarnamnen och föreningarna blir tillgängliga vid registrering av nya anmälningar.
 
I sträcka/klassbasen kan du lägga upp de löpsträckor och klasser som brukar förekomma i din förenings tävlingar. Man kan med fördel lägga upp heltäckande listor med sträckor och åldersklasser. Ordningen i startlistan och den slutliga resultatlistan styrs av koderna i de grå fälten. Det går endast att skriva i de ljust gula fälten.
 
Klicka på "Nytt sträcka/klassval". Det du väljer blir tillgängligt vid den fortsatta registreringen.

2. Registrera klasser

Här inregistreras tävlingens alla klasser/sträckor.
 
Klicka på knappen "Registrera" så kommer en dialogruta upp. I den väljs klass och sträcka som vid "Registrera"-klick överförs till första lediga rad på bladet. I första kolumnen införs automatiskt en kod som styr klassens placering i startlistan och resultatlistan. Skriv aldrig in någon kod eller sträcka/klass direkt på bladet.
 
Om du har registrerat fel stänger du dialogrutan, markerar någon ruta på den felaktiga raden och klickar på "Radera".
 
Tredje kolumnen är avsedd för tidsprogrammet. Man skriver klockslaget för den aktuella klassen så här: 14.45. Tidsprogrammet läggs in efter att alla klasser/sträckor inregistrerats.
 
I de vita fälten uppe till höger skriver du in tävlingsnamn och datum och arrangör. Tävlingsnamn och datum överförs till den slutliga resultatlistan.

3. Registrera anmälningar

Här registreras alla anmälda tävlingsdeltagare.
 
Klicka på knappen "Registrera" så kommer en dialogruta upp. Välj namn i listan. Förening kommer upp automatiskt. Saknas namnet eller om fel förening kommer upp så skriver du in uppgifterna manuellt i dialogrutan. Klass måste väljas i dialogrutan. Listan innehåller alla tidigare inregistrerade klasser. Du kan också skriva in startnummer. Om man använder en obruten nummerserie går det dock både snabbare och lättare att lägga in numren i efterhand med hjälp av knappen "Numrera". Se nedan.
 
Skriv aldrig in anmälningar direkt. Använd dialogrutan! Enstaka rättelser av felstavade namn och föreningar kan dock göras. Uppgifterna i de två första kolumnerna får inte ändras. Om en felregistrering har gjorts så avbryter du registreringen, markerar någon ruta på den felaktiga raden och klickar på "Ta bort". Gör sedan en förnyad registrering.
 
Du kan lätt numrera deltagarna löpande med hjälp av knappen "Numrera". Innan dess kan du sortera deltagarna på antingen klubb/namn eller klass/namn för att få dem i lämplig ordning. Markera någon ruta på första inregistrerade raden, klicka på knappen, och alla deltagare får startnummer från 1 och uppåt. Om någon annan nummerserie skall användas så skriver du det första numret i rätt kolumn på första raden och klickar på "Numrera".

4. Skapa/visa startlista

Huvudmenyns knapp "Skapa startlista" resulterar i en startlista klar att användas under tävlingen.
 
Om nya anmälningar har tillkommit och registrerats måste du använda denna knapp för att uppdatera befintlig startlista.
 
Huvudmenyns knapp "Visa startlista" tar fram startlistan. Grunden för denna är alltid inregistrerade anmälningar. Det går inte att skriva direkt i startlistan.
 
Knappen "Skapa Startlista.txt" skapar en textfil med namnet STARTLISTA.TXT. Lämplig att öppna och formatera i t.ex. Word.
 
Det går också givetvis bra att skriva ut startlistan direkt från Excel med detta programs ordinarie funktion för att skriva ut markerat område.

5. Startbasen

Ibland genomförs en tävling omfattande flera klasser och skilda starttider med en målklocka som går kontinuerligt och inte nollställs inför varje ny start.
 
I "Startbasen" nedan införs avvikande starttider i F-kolumnen. Tiderna skrivs med alla siffror i en följd utan avskiljare mellan minuter och sekunder (timmar anges aldrig utan skall omvandlas till minuter). Observera att Regbasen manuellt måste återställas inför varje ny tävling.

6. Resultatregistrering

Resultatregistreringen bygger i första hand på att tider vid målgång trycks in på tidremsa och att startnummer skrivs på listor. Tider och startnummer paras sedan ihop.
 
Klicka på huvudmenyns knapp "RESULTATREGISTRERING". Här sker registrering av startnummer och tid i mål med hjälp av en dialogruta som visas vid klick på knappen "REGISTRERA". Programmet varnar för dubbletter (startnummer) och orimliga tider (dvs sekunder över 59). Tiderna skrivs med alla siffror i en följd utan avskiljare mellan minuter och sekunder. Tiden 33 min 12 sek skrivs 3312 och tiden 1 tim 23 min 55 sek skrivs 12355. Tillvägagångssättet är att man skriver in startnummer, trycker på ENTER eller TAB, skriver tid i mål, trycker på ENTER eller TAB osv. Avbryt genom att stänga dialogrutan.
 
Altervativt kan man i kolumnerna "Tid i mål" och "Nummer" föra in valfritt antal tider och startnummer och sedan klicka på knappen "REGISTRERA".
 
Ytterligare en variant är att sköta tidtagningen direkt i datorn. Det förutsätter att antalet startande är begränsat så att man har full kontroll både på tidtagning och inskrivning av startnummer. Vid startskottet klickar man på knappen "Nolla klocka". Sedan används knappen "Registrera tider" vid målgång. Med hjälp av knappen "Justera klocka" kan man justera starttiden om startskottet missats.
 
Alla målregistrerade löpare samlas i en enda lång synlig lista och man ser alltid de senaste registreringarna. Det är därför lätt att hitta och justera felaktiga registreringar.
 
Felregistreringar kan rättas genom att man markerar någon ruta på den felaktiga raden, klickar på "Radera markerad rad" och sedan registrerar om.
 
När som helst under tävlingens gång kan man klicka på "Skapa reslista". Resultatlistan uppdateras då med alla löpare som målregistrerats. Dessutom skapas en textfil och en färdig html-fil för snabb publicering på internet.
 
Allt eftersom klasserna blir klara kan man växla till resultatlistan för att göra utskrift till anslagstavla/prisutdelning.

7. Resultatlistan

För att se den samlade resultatlistan klickar du på huvudmenys knapp "Visa resultatlista". Om du vill skriva ut någon klass härifrån använder du Excels funktion för att skriva ut markering.

8. Övrigt

Huvudmenyn har ytterligare några ej tidigare nämnda, knappar. "Rensa för ny tävling" används för att rensa bort alla tidigare inregistrerade klasser och anmälningar. Gammal resultatlista rensas också. Vidare finns knappen "Avsluta". Den bör alltid användas när man skall avsluta WindRunner. Används den så sparas alla gjorda förändringar.
 
WindRunner.xls läggs förslagsvis i C:\LOPP. Annan valfri standardkatalog kan dock lätt anges med hjälp av knappen "Ange standardkatalog". Övriga filer som startlista.txt, etiketter.xls, resultat.txt och resultat.html sparas i standardkatalogen.